0 
فعال سازی قفل اتوماتیک بسترن B30
فعال سازی قفل اتوماتیک بسترن B30

اطلاعیه فنی نحوه فعال سازی قفل اتوماتیک بسترن B30

در صورت تمایل مالکان خودرو بسترن B30 جهت فعالسازی آپشن قفل اتوماتیک و آلارم قفل و بار نمودن درب ها می بایست مطابق روش زیر عمل نمود :

AUTO LOCK B30

دانلود اطلاعیه فنی فعالسازی قفل اوماتیک بسترن B30

 

 

 

نوشتن دیدگاه