جهت اطلاع از موجودی و قیمت قطعات از طریق واتس اپ به شماره 09212169737 با ما در ارتباط باشید .

32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد
جدول راهنمای انتخاب و زمان تعویض روغن گیربکس هیوندای با توجه به نقش تعیین کننده کیفیت روغن در عملکرد هر چه بهتر گیربکس اتوماتیک ، در جدول زیر نوع و زمان تعویض و همچنین مقدار روغن گیربکس های اتوماتیک خودروهای هیوندای ذکر شده است . دانلود اطلاعیه فنی نوع و زمان تعویض...
تعویض دنده نامناسب بسترن B30
رفع ایراد تعویض نامناسب دنده از حالت D به S در خودروی بسترن B30 در صورت مراجه خودروی B30 با ایراد جا نرفتن دنده از حالت D به S و یا بالعکس مطابق با روش اجرایی زیر اقدام نمایید : دانلود اطلاعیه فنی رفع ایراد تعویض نامناسب دنده از حالت D به S در خودروی بسترن B30
پله کردن کابل کلاچ L90
بررسی ایراد پله کردن کابل کلاچ تندر 90 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻼچ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﺮاد ﭘﻠﻪ ﻛﺮدن در زﻣﺎن ﻛﻼچ ﮔﻴﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ می ﮔﺮدد ﺑﻪ اﻃﻼع می رﺳﺎﻧﺪ ﭘﻴﺮو ﺑﺮرسی ﻫﺎی ﺗﻜﻤﻴلی ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت داغی ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻳﺮاد ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی...
رفع ایراد صدا در جعبه فرمان رانا
ﻧﺤﻮه رﻓﻊ اﻳﺮاد ﺻﺪا در ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﮋو206 و راﻧﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز می ﺮﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 206 و راﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد صدای ﻏﻴﺮعادی درﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ، ﻳکی از دﻻﻳﻞ وﻗﻮع اﻳﺠﺎد ﺻﺪا در ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ، ﺟﺪا ﺷﺪن رﻳﻨﮓ داﺧﻠﻲ ﮔﺮدﮔﻴﺮ ﻛـﺎﺑﻴﻦ 206 و راﻧﺎ و...
شناسایی دیسک و صفحه آریو S300
روش شناسایی دیسک و صفحه ARYO S300 ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر می رساند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ دﯾﺴﮏ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺧﻮدروی آرﯾﻮ ( S300 ) ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر 1500 و 1600 ﺳﯽ ﺳﯽ ، ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎره ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن...
صدای زوزه گیربکس زانتیا
صدای غیر عادی ( زوزه ) گیربکس ﺻـﺪای زوزه ﮔﯿـﺮﺑﮑﺲ از جمله مشکلات خودرو زانتیا می باشد که در صورت مواجه شدن با این عیب ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ واﺳﮑﺎزﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺛﺎﻧﯿـﺎً ﺗﺴـﺖ ﺟـﺎده از ﺧـﻮدرواﺧﺬ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐارﺷﻨﺎس...
تعویض روغن گیربکس اتوماتیک چانگان
انجام سرویس دوره ای و تعویض روغن جعبه دنده اتوماتیک CHANGAN به منظور حفظ کیفیت عملکرد قطعات و کارکرد مناسب خودرو انجام سرویس های دوره ای الزامی بوده که این سرویس ها باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و همچنین پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد . در این راستا بر...
نحوه استفاده از گیربکس CVT نیسان مورانو
شرایط و نحوه رانندگی با خودروهای مجهز به جعبه دنده CVT جعبه دنده های CVT مقایسه با جعبه دنده های دستی ، مدلی از جعبه دنده اتوماتیک بشمار آمده که به کمک مجموعه ای از اجزای الکترونیکی ، کنترل و بر طبق شرایط کارکرد خودرو ونیاز راننده اقدام به تغییر دور و گشتاور بطور...
  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1