0 
کلاچ کردن مداوم کمپرسور کولر
کلاچ کردن مداوم کمپرسور کولر

رفع ایراد کلاچ کردن مداوم کمپرسور کولر خودروهای 206 و 207

 

در صورت مشاهده ی ایراد احتمالی کلاچ کردن مداوم کمپرسور کولر خودروهای 206 و 207 چهت رفع ایراد مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

clutch cooler compressor Page 1

clutch cooler compressor Page 3clutch cooler compressor Page 2

 

 

 

 دانلود راهنمای رفع ایراد کلاچ کردن مداوم کمپرسور کولر خودروهای 206 و 207

 

 

 

نوشتن دیدگاه