0 
عدم عملکرد کولر در خودروهای سمند، سورن، رانا و 206
عدم عملکرد کولر در خودروهای سمند، سورن، رانا و 206

رفع ایراد عدم عملکرد کولر در خودروهای با سیستم ECO MUX

لازم است پس از تعویض نود FCM و یا BCM ، قطعه جدید را بر اساس نوع خودرو مطابق دستورالعمل زیر پیکره بندی نمایید . 

adam amalkard kooler

 

دانلود راهنمای رفع ایراد عدم عملکرد کولر در خودروهای با سیستم ECO MUX

 

 

 

نوشتن دیدگاه