0 
تعریف کلید در سیستم ضد سرقت CIM زامیاد
تعریف کلید در سیستم ضد سرقت CIM زامیاد

نحوه تعریف کلید در سیستم ضد سرقت ( ایموبلایزر ) CIM در ZAMYAD

کلیه مراحل توسط دستگاه دیاگ و  بر اساس منوی داخل دستگاه انجام می شود . برای انجام تعریف کلید در سیستم ضد سرقت طرح CIM هفت رقم باید وارد شود . بدین صورت که حاصل جمع 4 رقم اول از سمت چپ رقم پنجم و ششم را تشکیل داده و رقم هفتم ، عدد 7 می باشد .

tarif kelid dar system imoo cim zamyad

 

دانلود تعریف کلید در سیستم ایموبلایزر CIM زامیاد

 

 

 

نوشتن دیدگاه