0 
تعویض سیستم ضد سرقت پراید
تعویض سیستم ضد سرقت پراید

شناسایی و نحوه تعویض قطعات سیستم ضد سرقت ( ایموبلایزر )

با توجه به تنوع سیستم های ضد سرقت مورد استفاده در خودروهای گروه X100 و X200 و پراید ، به منظور تسهیل در انتخاب صحیح مجموعه ها ، لیست کلیه واحدهای کنترل الکترونیکی ( ECU و ICU  ) به همراه شماره سریال مرتبط بشرح ذیل اطلاع رسانی می گردد . شایان ذکر است بنابه نوع عیب و مشکل ایجاد شده ، تنها نسبت به تعویض قطعه یا مجموعه معیوب اقدام شده و از تعویض کل مجموعه پرهیز گردد .

Shenasaei va taviz imoo x100 x200 1

 Shenasaei va taviz imoo x100 x200 2

Shenasaei va taviz imoo x100 x200 3Shenasaei va taviz imoo x100 x200 4
دانلود فایل تعویض ایموبلایزر پراید

 

 

 

نوشتن دیدگاه