0 
تشخیص عیب زامیاد توسط دود اگزوز
تشخیص عیب زامیاد توسط دود اگزوز

نحوه تشخیص ایراد از روی دود اگزوز در خودروهای NISSAN ZAMYAD DIESEL

در شرایطی که موتور دیزل نیسان زامیاد در وضعیت کارکرد مناسب باشد رنگ دود اگزوز در حالت تحت بار قرار گرفتن موتور ، بی رنگ و شفاف و در برخی موارد آبی روشن و یا خاکستری روشن می باشد.غیر از موارد ذکر شده در صورتی که رنگ دود اگزوز ، سیاه ، سفید و یا آبی تیره باشد نشانه وجود ایراد در موتور دیزل بوده که لازم است مطابق شرح ذیل اقدام به عیب یابی موتور شود .

dood 1 
dood 2
دانلود تشخیص عیب زامیاد توسط دود اگزوز

 

 

 

نوشتن دیدگاه