0 
تعویض تسمه تایم ریو
تعویض تسمه تایم ریو

طریقه نصب تسمه تایم RIO

با توجه به اهمیت نحوه نصب تسمه تایم خودرو ریو و ارتباط مستقیم نحوه مونتاژ با طول عمر تسمه ، مونتاژ تسمه تایمینگ خودرو ریو باید طبق دستورالعمل زیر صورت پذیرد :

rio tb Page 1rio tb Page 2

دانلود فایل تعویض تسمه تایم ریو

 

 

 

نوشتن دیدگاه