0 

ابزار مخصوص گیربکس اتوماتیک ساینا و کوئیک

جهت تعمیر گیربکس اتوماتیک در خودرو های ساینا و کوئیک و طرز استفاده از ابزار مخصوص آن می توانید از اطلاعیه فنی زیر استفاده نمایید . 

1

 2

 
دانلود اطلاعیه فنی استفاده ابزار مخصوص گیربکس اتوماتیک ساینا و کوئیک
 
 
نوشتن دیدگاه