0 
چراغ ایربگ سمند
چراغ ایربگ سمند

روش رفع ایراد روشن ماندن چراغ ایربگ سمند

 جهت رفع مشکل روشن ماندن چراغ ایربگ سمند لازم است ابتدا با استفاده از دستگاه دیاگ خطای موجود در یونیت ایربگ خوانده شود و سپس طبق اطلاعیه فنی زیر اقدام نمود . 

airbag light Page 1airbag light Page 2airbag light Page 3airbag light Page 4

 

 

دانلود راهنمای روش رفع ایراد روشن ماندن چراغ ایربگ سمند
 

 

نوشتن دیدگاه