جهت اطلاع از موجودی و قیمت قطعات از طریق واتس اپ به شماره 09212169737 با ما در ارتباط باشید .

32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

رفع ایراد صدا در جعبه فرمان رانا

ﻧﺤﻮه رﻓﻊ اﻳﺮاد ﺻﺪا در ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﮋو206 و راﻧﺎ

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز می ﺮﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 206 و راﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد صدای ﻏﻴﺮعادی درﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ، ﻳکی از دﻻﻳﻞ وﻗﻮع اﻳﺠﺎد ﺻﺪا در ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ، ﺟﺪا ﺷﺪن رﻳﻨﮓ داﺧﻠﻲ ﮔﺮدﮔﻴﺮ ﻛـﺎﺑﻴﻦ 206 و راﻧﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻔﺖ ﭘﻴﻨﻴﻮن ﻓﺮﻣﺎن و ﮔﺮدﮔﻴﺮ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺶ رﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﮔﺮدﮔﻴﺮ می ﺒﺎﺷـﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﺮاد اﺑﺘـﺪا ﺑﺎیستی ﮔﺮدﮔﻴﺮ داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺟﺪا ﺷﺪن رﻳﻨﮓ دور ﺷﻔﺖ از داﺧﻞ ﮔﺮدﮔﻴﺮ و ﻋﺪم ﭼﺮﺧﺶ رﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﮔﺮدﮔﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺷﺪن ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﮔﻴﺮ ﺷﺎﻓﺖ ﭘﺎیینی زﻳﺮﻏﺮبیلک ﻓﺮﻣﺎن ﮔﺮدد و از ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

seda dar jabe farman

 

دانلود اطلاعیه فنی رفع ایراد صدا در جعبه فرمان رانا

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1