0 
تعویض نوار ایربگ تیبا
تعویض نوار ایربگ تیبا

دستور العمل تنظیم سوئیچ چرخشی (Clock Spring) تیبا

 

با توجه به اینکه که عدم تنظیم سوئیچ چرخشی پیش از مونتاژ غربیلک فرمان ، منجر به قطع شدن اتصالات بوق و ایربگ خواهد شد ، لازم است پیش از مونتاژ غربیلک فرمان به روش ذیل اقدام به تنظیم سوئیچ چرخشی فرمان نمائید :

 Navar airbag

 

دانلود راهنمای تعویض نوار ایربگ تیبا
 

 

 

 

نوشتن دیدگاه